X Facebook'da Beğen
Diyalogo'yu beğenin
Sizi habersiz bırakmayalım
diyalogo
ÜYE GİRİŞİ
ÜYE GİRİŞİ

E-posta

ŞifreŞifremi Unuttum
Ücretsiz Üye Ol

Diyalogo

Firma Bilgileri

Cevik Osgb Iş Sağlığı Iş Güvenliği Müh . Hiz. Ti. Ltd Şti CEVİK OSGB
Satıcı , Diğer
Satıştaki ürünler Diğer Ürünleri
İletişim Bilgileri
Piri Reis Mah. İsmet İnönü Blv. Hilton Oteli Karşısı Ataş Evler Sitesi D Bl. Kat:1 No:4 Yenişehir-Mersin
Tel: 0 (324) 325 01 77
Fax: 0 (324) 325 01 77
Cep No: 0 (533) 689 54 85
Müşteri İletişim Merkezi: 0 (530) 545 91 53
http://www.cevikosgb.com/

PAKET HİZMETLER(RİSK ANALİZİ+ACİL DURUM PLANI+İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Hizmetleri - Belgelendirme, Gözetim ve Kredi Yönetimi - Diğer Belgelendirme, Gözetim ve Kredi Yönetimi


 
Paket Hizmetler(Risk Analizi+Acil Durum Planı+İş Güvenliği Eğitimleri Paket Hizmetler(Risk Analizi+Acil Durum Planı+İş Güvenliği Eğitimleri

Ürün Detayları

Benzer Ürünler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (Kanun No:6331) Haziran 2012 tarihinde yayınlan olup 28339 sayılı resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.Yasa gereğince,Az tehlikeli,tehlikeli ve çok tehlikeli tüm işletmeler Risk Analizi,Acil Durum Planı yaptırmak ve çalışanların İş Güvenliği Eğitimi hizmetlerini almak zorundadırlar.

    Çevik OSGB bünyesindeki deneyimli iş güvenliği uzmanları ile bu işletmelerde,hem iş güvenliği bilinci oluşturmaya,hem kaza ve meslek hastalıklarının önüne geçecek önlemler aldırmaya ve hem de işletmelerin yasalar karşısında zorunluluklarını yerine getirmeye yönelik hizmetlerine devam etmektedir.

      Yasaya göre öncelikli olarak her firmanın tüm çalışanlarına İş Güvenliği Eğitimi aldırması,Risk Analizi ve Acil Durum Planı yaptırması gerekmektedir.

Bahsi geçen hizmetleri almamanın yasalarca belirlenmiş para cezaları tabloda belirtilmiştir.

     NOT : Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler de 01.07.2016 tarihinden itibaren OSGB hizmeti almak zorunda kalacaklardır.

 
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 30.12.2012 itibarıyla Ceza Miktarı 01.01.2013itibarıyla
Ceza Miktarı
YDO=%7,80     
Açıklama
4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.000 2.156 Türk Lirası
4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2.000 2.156 Türk Lirası
6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5.000 5.390 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.000 5.390 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2.500 2.695 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1.500 1.617 Türk Lirası
6/1-c 26-1/b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 1.500 1.617 Türk Lirası
6/1-ç 26-1/b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.000 1.078 TL / Her tedbir için
6/1-d 26-1/b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1.500 1.617 Türk Lirası
8 8/1 26-1/c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1.500 1.617 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
8/6 26-1/c Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. 1.500 1.617 Türk Lirası
10 10/1 26-1/ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.000 3.234 Türk Lirası
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. 4.500 4.851 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
10/4 26-1/ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak 1.500 1.617 Türk Lirası
11 11 26-1/d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.000 1.078 TL / Her yükümlülük için
1.000 1.078 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
12 12 26-1/d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak 1.000 1.078 TL / Her yükümlülük için
1.000 1.078 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
14 14/1 26-1/e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1.500 1.617 TL / Her yükümlülük için
14/2 26-1/e İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. 2.000 2.156 Türk Lirası
14/4 26-1/e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 2.000 2.156 Türk Lirası
15 15/1 26-1/f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1.000 1.078 TL / Her çalışan için
15/2 26-1/f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak 1.000 1.078 TL / Her çalışan için
16 16 26-1/g Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek 1.000 1.078 TL / Her çalışan için
17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) 1.000 1.078 TL / Her çalışan için
18 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak. 1.000 1.078 TL / Her çalışan için
20 20/1 26-1/ı Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6) 1.000 1.078 Türk Lirası
20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. 1.500 1.617 Türk Lirası
20/4 26-1/ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak 1.000 1.078 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
22 22 26-1/i İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek 2.000 2.156 TL / Her aykırılık için
23 23/2 26-1/j Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere 5.000 5.390 Türk Lirası
24 24/2 26-1/k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak 5.000 5.390 Türk Lirası
25 25 26-1/l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam etmek 10.000 10.780 Türk Lirası
25/6 26-1/l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek 1.000 1.078 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için
1.000 1.078 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
29 29 26-1/m Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak 50.000 53.900 Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 80.000 86.240 Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek 80.000 86.240 Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek 80.000 86.240 Türk Lirası
30 30 26-1/n 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek 1.000 1.078 TL / Her hüküm için
1.000 1.078 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Notlar:  
1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.
2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonrayürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
 

 

 
RSS Servisi
Haber
Yazarlar
Diyablog
Ücretsiz Üye Ol
E-Kart
Bildirimler
İlanlar
Reklam Ver
Pazarlama
Yönetim ve Strateji
Hukuk
İnşaat
Nalburiye
Oto
Moda
Bilişim
Kırtasiye
Tarım
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
İstanbul
Kayseri
Konya
Mersin
Samsun
Sivas
Hosting
Üyelikler
Web Sitesi
Yetkiliye Ulaş
Yardım
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. 2008-2011